Έλεγχος Μέσω Δικτύου

Έλεγχος Μέσω Δικτύου

Είναι μια επέκταση για προηγμένη απομακρυσμένη επικοινωνία της λειτουργίας του λέβητα-καυστήρα μέσω υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ελέγξει όλες τις παραμέτρους: θερμοκρασίες, κυκλοφορητές, τρίοδες βαλβίδες καθώς επίσης και να προβάλλει τις παραμέτρους του ελεγκτή. Η απεικόνιση του ιστορικού λειτουργίας του λέβητα σε γράφημα είναι ένα ακόμα από τα βασικά πλεονεκτήματα για το χρήστη.

Έλεγχος μέσω δικτύου – Προηγμένες Λειτουργίες

  • απομακρυσμένος έλεγχος των παραμέτρων του λέβητα μέσω διαδικτύου
  • διαδραστικό λογισμικό ελέγχου της συσκευής
  • εγγραφή των κύριων παραμέτρων για τη λειτουργία του ελεγκτή

    Σόμπες - Καυστήρες pellets πώληση σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο & σε όλη την Κρήτη

    S